วิดีโอ

วิดีโอประชาสัมพันธ์มูลนิธิพระดาบส


เพลง “อยู่อย่างพอเพียง”

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานของความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป…”

พระบรมราโชวาท พระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา


เพลง “คำพ่อสอน”

คำร้อง-ทำนอง: นิติพงษ์ ห่อนาค
เรียบเรียง: ชาญวุฒิ บุญแย้ม
ขับร้องโดย: สำราญ ช่วยจำแนก (อี๊ด วงฟลาย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

กรอกข้อความที่เหมาะสมในช่อง * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.