ติดต่อเรา

contactus_03

contactus_01

โครงการ “คำพ่อสอน”
มูลนิธิพระดาบส

บ้านเลขที่ ๓๘๔/๓๘๖ ถนนสามเสน ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์: ๐-๒๒๘๒-๗๐๐๐, ๐-๒๒๘๑-๐๓๗๗
อีเมล์: kamphorsorn@gmail.com


การบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

  1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทเวศร์ ชื่อบัญชี “สำนักงานมูลนิธิพระดาบส” เลขที่บัญชี 020-2-54900-4
  2. แฟกซ์สำเนาใบนำฝาก มายังหมายเลข 02-280-0155 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อที่ชัดเจน

***ทั้งนี้ ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาหักลดหย่อนภาษีตามระเบียบของกรมสรรพากรได้