ใบสมัครโครงการประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน

:: ประกาศผลวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ::

:: เลื่อนกำหนดวันปิดรับสมัครจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ::

music-kps1music-kps2